På sidene 1-5 har jeg skrevet om de direkte anelinjer så langt jeg har funnet opplysninger om dem. Stort sett alle jeg har skrevet om har hatt brødre og søstre, som også har fått etterkommere, som har ført til slektens forgreninger. På denne side og de neste sider, vil jeg skrive om disse familiene, som for meg er sidegrener på mitt eget slektstre. Det er her jeg finner mine fetre og kusiner, eller grandfetre og grandkusiner. I noen tilfeller har jeg kontakt til familienes etterkommere, som lever i dag. Disse kan jeg som regel ikke skrive om på grunn av persondatalovene, men jeg håper mange kan finne nytt i beskrivelsene av tidligere slekt, og hvordan vi er slektsmessig forbundet.

Henning Olai Børresen 1867 - 1918

Henning var født den 23. november 1867, og var sønn av Børre Thomassen. Som det er beskrevet på  Fars side 2 var Børre (1842-1899) født og oppvokst på landsbygda i Fåberg, og bodde i ungdomsårene på Lillehammer. Vi antar, at han er kommet til Lofoten på sensommeren eller høsten 1866. I bygdeboka for Borge og Valberg fortelles det, at han var bygningsmann, og skulle være med på å bygge en brygge i Borgvær, en naboøy til Sandøy.

Som vi så i Lillehammer, var Børre glad i kvinner, og det gikk ikke mange månedene før han innledet et forhold til Anne Johanne Marie Hansdatter (1846-1927), og resultatet av dette ble sønnen Henning. Det ble ikke noe giftermål, og Børre reiste snart videre i Lofoten, som det før er beskrevet. Anne Johanne ble i 1878 gift med Jakob Jensen (1840-1925). Henning ble ifølge den før omtalte bygdebok oppforstret hos en Ole Johnstad på Sandøy.

 1. Hilda Josefine Karlotte (1893-1893)
 2. Bergiton Edvard (1895-1987), gift med Inga Marie Pedersdatter (1888-1978)
 3. Olaf Ferdinand (1897-1981 ), gift med Marta Kristine Andersen (1897- )
 4. Borghild Marie (1901-1978), gift med Fredrik Gabrielsen (1896-1978)
 5. Petter Dantes (1902-1924), ugift
 6. Hjalmar Charles (1905-1969), gift med Kristine Albertine Sørensen (1898-1968)
 7. Anna Jakobine Amanda (1908-1930), ugift
 8. Dorthea Leonora Berntine (1911-1998), gift med Andreas Meyer (1906-1973)

Vi ser med en gang, at dette er grunnlaget for en stor slekt, konsentrert til Sandøy på Vestvågøy i Lofoten. Ved å se på kartet fremgår det, at vi er på 'yttersida' av Lofoten, hvor det er værhardt og havet utenfor er fyldt med småøyer og båer, så det er ikke alltid like lett å ta seg inn til havn når det er dårlig vær. Men fisket har alltid vært hovednæringen i dette området, og stedet som er benevnt "Hunden" var et 'utrorsted', for fisket.

Bortsett fra Bergiton, som jeg vil skrive litt om nedenfor, vet jeg ikke så mye om barna, utover hvem de ble gift med, og i noen tilfeller også når de ble gift. Om Petter Dantes, som kun ble 21 år har jeg funnet opplysninger om, at han var bosatt i Kirkenes og arbeidet som fyrbøter, visstnok ved gruvene der. I kirkeboken er det oppført som dødsårsak: Ulykkestilfelle?, og så tilføyd 'hjertelammelse'. For Anna Jakobine, som også døde kun 21 år gammel, er dødsårsaken opplyst å være tuberkulose.

Bergiton Børresen

Bergiton Børresen

Hennings sønn, Bergiton Edvard Børresen, var en markant skikkelse i lokalsamfunnet og var mye med i styre og stell. Som det fremgår av bildet var han også en stor og kraftig kar, over 2m høy sier etterkommerne. Han overtok gården da Henning døde i 1918.

Bergiton var gift med Inga Marie Monsdatter (1888-1978), og sammen fikk de fire barn:

 1. Helga Edrikke (1921-2017)
 2. Petter Tegnander Magnus (1924-2000)
 3. Bjarne Ingvald (1927-2006)
 4. Arvid Ferdinand (1929-2010)

Sønnen Petter Tegnander Magnus Børresen var en drivende kraft i utvikling av fiske og fiskebruk på Vestresand i Sandøy. I 1975 fikk han bygget en fin, ny fiskebåt, som fikk navnet "Bergiton Børresen". Med denne ble det drevet et allsidig fiskeri, noe som ble overtatt av Petters sønner da han gikk bort i 2000. Men betingelsene har ikke alltid vært like gode for småsamfunnene på kysten av Norge, noe som bekreftes ved å lese avisene fra de siste 20 år, så truslen om avfolkning og sentralisering er alltid til stede.

Jeg var så heldig å få bekreftet slektskap med en av Petters sønner etter en DNA test, så dermed er forbindelsen til Børresen-familien i Lofoten gjenopprettet. De ser ut til å klare seg godt - en stolt familie!

Henning og Andrea

Henning ble den 4. april 1893 gift med Andrea Petra Leonora Jensdatter (1872-1959). Men før vi beskriver dette parforholdet skal det nevnes, at Henning tidligere hadde fått en sønn sammen med Abigael Aagot Jakobsdatter (f. 1848). Denne sønnen, Johan Ingvald Bergiton Børresen (1891-1968) ble gift med Olga Kristine Edvardsen (1891-1978), og de fikk tre barn sammen.


Etter at Henning var gift etablerte han seg som husmann eller 'strandsitter' på stedet "Hunden" på Sandøy. Senere kjøpte han gården "Myklebostad", også på Sandøy, og ble selveier. Henning og Andrea fikk disse barna:

Henning og Andrea

Del siden