Tippoldeforeldre i Lillehammer

Besserud gård, Fåberg. Kilde: Husmannsplasser i Fåberg, bind 1. Fåberg Historielag, Lillehammer

Besserud gård, Fåberg. Kilde: Husmannsplasser i Fåberg, bind 1. Fåberg Historielag, Lillehammer


Som beskrevet ovenfor var min oldefar, Børre Thomassen Strand fra Lillehammer. Hans foreldre var Thomas Rasmussen (1810-1886) og Dorthe Engebretsdatter (1806-1876). De er så mine tippoldeforeldre i Lillehammer.


Thomas var født den 15. juni 1810 på Besserud gård i Fåberg (transkribert kirkebok). Gården lå i det bratte terrenget øst for Gudbrandsdalslågen. På den andre siden av dalen munner elva Gausa ut i det som er den nedre delen av Gausdal. I kirkeboken ble det notert da Dorthe ble født den 28. mars 1806 at hun er født i Vestre Fliflet, men senere opptegnelser, bl.a. ved vielsen, står hun oppført som født i en av Gustum-gårdene, som ligger i samme område.


Dorthe og Thomas ble gift den 28. desember 1832. Når vi skal finne ut hvor de kan ha vært bosatt kan vi ty til kirkebøkene når barna ble døpt. Det første barnet, Børe, er registrert som født i Kirkerud, mens de to neste, Berthe og Børre, ble født på Presterud, og de to siste, Ingeborg og Pernille, er født på Korsrud. Alle disse stedene ligger i den nedre del av Gausdal. I bygdeboka 'Husmannsplasser i Fåberg', bind 2, s. 255, er Thomas of hans familie omtalt som bosatt ca. 1850 på Korsrudenga søre - Engli. Den tidligere bruker var fraflyttet 1845, hvor Thomas formentlig overtok.


Etter som barna vokste opp er det tydelig at de har annen bopel da de skulle konfirmeres. Om de faktisk har vært bortsatt, eller vært i tjeneste disse stedene, vet vi ikke sikkert. De forskjellige konfirmasjonene er angitt nedenfor, hvor man ved å klikke på link (understrekning) kan se hva som er angitt i den enkelte kirkebok. 


Dorthe og Thomas fikk i alt fem barn:

 1. Børe (1834-1835), død 8 mnd. gammel
 2. Berthe (1837- ), konfirmert 1854, utvandret til Chicao, USA i 1871
 3. Børre (1842-1899), konfirmert 1857, min oldefar
 4. Ingeborg (1847-1925), konfirmert 1863, gift med Ole Pettersen, Søgne
 5. Pernille (1850-1934), konfirmert 1864, gift med Sven Lund Tønnesen, Lund, Rogaland

Den siste som ble konfirmert var Pernille i 1864. Året etter var det stor folketelling, og her er Thomas og Dorthe bosatt på husmannsplassen Svarverstuen under gården Moen. Dette er i dag en del av Lillehammer by. Ved folketellingen i 1875 er husmannsplassen nedlagt, og Thomas registrert som 'inderst' på gården Holmjordet, som ligger ved hovedveien gjennom Lillehammer. I dag er hele området regulert til by-bebyggelse.

Dorthe ble 70 år gammel, og døde den 2. mai 1876. Da Holmejordet ble nedlagt flyttet Thomas til gården Bjørstad, som ligger nord og øst for Lillehammer. Han ble 75 år gammel og døde den 2. mai 1886.

Den siste som ble konfirmert var Pernille i 1864. Året etter var det stor folketelling, og her er Thomas og Dorthe bosatt på husmannsplassen Svarverstuen under gården Moen. Dette er i dag en del av Lillehammer by. Ved folketellingen i 1875 er husmannsplassen nedlagt, og Thomas registrert som 'inderst' på gården Holmjordet, som ligger ved hovedveien gjennom Lillehammer. I dag er hele området regulert til by-bebyggelse.

Dorthe ble 70 år gammel, og døde den 2. mai 1876. Da Holmejordet ble nedlagt flyttet Thomas til gården Bjørstad, som ligger nord og øst for Lillehammer. Han ble 75 år gammel og døde den 2. mai 1886.

Tipptippoldeforeldre og tidligere aner i Fåberg

Det var barske tider i Øvre Dal. Kilde: Husmannsplasser i Fåberg, Bind 2, s. 337.

Det var barske tider i Øvre Dal. Kilde: Husmannsplasser i Fåberg, Bind 2, s. 337.

Dortheas foreldre, mine tipptippoldeforeldre, var Engebret Christensen, Fliflet, Fåberg, og Berit Siversdatter. Engebret var født ca. 1779. Vi har ikke fødselsdato for Berit, men de to ble gift i Fåberg den 22. juni 1804.

Thomas' far var Rasmus Olsen Besserud, født i 1759 på Besserud. Han er så min tipptippoldefar dette sted. Han var gift med Beret Olsdatter, min tipptippoldemor, født i 1774.

Rasmus' far var Ole Rasmussen, Besserud. Han ble gift med Sønnøv Eriksdatter Hov. De er så mine 3. tippoldeforeldre på Besserud. De fikk barna:

 1. Rasmus (1759-1812)
 2. Berit (1762- )
 3. Erik (1767- )
 4. Ingebret (1770- )
 5. Peder (1773- )
 6. Marit (1775- )
 7. Guri, Marthe og Anne, trillinger født 1778

Ole Rasmussens far var Rasmus Olsen, også kaldt Rasmus Olufsen, født 1691, Besserud, Fåberg. Han er registrert som eier og bruker i 1723, og min 4. tippoldefar. Vi vet, han var gift to ganger, men vi har ikke navnene på hans koner. Barn er som følger:

med 1. kone:

 1. Ole, ( -1799), overtok Besserud etter sin far, gift med Sønnøv Eriksdatter Hov

med 2. kone:

 1. Inger (1732- )
 2. Sessel (1734- )
 3. Iver (1737- )
 4. Johannes (1740- ), gift med Marit Kristensdatter Gruen

Rasmus' far var Oluf Alfsen, født i Besserud og død 1716. Han var gift med Anne Mortensdatter, og er nevnt som bruker på Besserud i 1678. Oluf og Anne er så mine 5. tippoldeforeldre. De fikk barna:

 1. Sessel (ca.1687- )
 2. Eli (ca.1689- )
 3. Rasmus (ca.1691- ), min 4. tippoldefar
 4. Johannes (ca.1693- )

Olufs far var Alf Johansen (ca.1627- ), min 6. tippoldefar. Han var ny bruker på Besserud og nevnt i manntallet i 1665.

Livsvilkårene i Fåberg-traktene har ikke alltid vært enkle på 1700 og 1800 tallet. Til høyre ovenfor et utsnitt av forholdene på Øvre Dal, vest for Hunderfossen.

Takk til:

Jeg vil rette en stor takk til Trine Lervik, barnebarn av Trygve og Ingvalda Børresen. Trygve var min fars bror, se lenger opp på siden. Trine har utført en meget grundig og omfattende research både omkring Børre Thomassen og de tidligere aner i Fåberg. Jeg har vært så heldig, at jeg har fått adgang til hennes resultater.

Dessuten vil jeg takke Harry Aronsen, Lillehammer, for gode opplysningene om mine tipptippoldeforeldre og tidligere aner på Besserud. Han er en meget erfaren slektsforsker og satte hurtig opp en aneliste for meg.