Amundsen slekt i USA

På mors side 3 er det beskrevet, at to av hennes onkler reiste til Amerika sist på 1800-tallet. Det er nå funnet så mange nye opplysninger om emigrasjonen, at jeg velger å lage en egen presentasjon her. Johan og Amund Amundsen var brødre, og begge bosatte seg i USA.

Johan er oppført som passasjer på skipet "City of Paris" med avgang fra Liverpool den 5. februar 1890 med destinasjon New York. Av passasjerlisten ser vi, at han reiste sammen med den jevnaldrende Anton Bie, formentlig sønn av Anthon Berntsen Bie (f. 1828), som kom fra Sogndal i Dalane, men hadde bosatt seg på Espevær.

Det ser ut til, at det gikk godt for Johan i Amerika, for senere kommer han hjem for å hente den yngre broren Amund. De er registrert som ankommet til Ellis Island den 18. februar 1899, hvor Johan er oppført som 'farmer' i Milford, Iowa, mens Amund er 'single'. Johan var gift i Amerika. De ankom med damperen "Campania" fra Liverpool. Det var nok ikke tilfeldigt, at Johan hadde bosatt seg i Iowa. Her var det mange fra Bømlo som hadde 'tatt land', som det het på den tiden, og i Bømlo Bygdebok, bind VI, omtales noe som kalles 'Sunnhordlandsbygda i Iowa'. Ved å lese om Milfords historie ser vi også, at en egentlig by ble grunnlagt i 1892, noe som passer godt.

Johan Amundsen, 1873-1921

Tilda og Johan 1918

Tilda og Johan 1918

Johan var min mors onkel. Som alle i søskenflokken var han født på Stokka i Moster, og flyttet kun 3 år gammel med familien til Espevær i 1876. I stedet for å søke arbeide etter at han var konfirmert, som var ganske vanlig, valgte han at prøve å utvandre til Amerika. Som det er beskrevet ovenfor reiste han kun 17 år gammel over Liverpool til New York i februar 1890. Han hadde nok allerede kontakt til andre som var utvandret fra Sunnhordland, for han reiste videre til Iowa, hvor han først bosatte seg på stedet Ruthven. Hva han arbeidet med der vet vi ikke, men etter et par år kom han til Milford i 1894, hvor han de to første årene arbeidet i Chas. Perry Jewelry store, hvor han havde sitt eget 'hjørne', hvor han var urmaker. Men så traff han sin Tilda, som var farmerdatter. Hennes far var ikke så helt ung lenger, og det lyktes Tilda å overtale Johan til å flytte med seg til "Morningside Farm", som han kom til å overta fra svigerfaren, Gunder Matheson.

Jeg fandt de første opplysningene om Johan og hans etterkommere ved å søke på internettet, men så var jeg så heldig å få kontakt til et barnebarn av en av Johans døtre*), og dermed har jeg fått mange flere opplysninger om familiens liv og levned, og etterkommere i både fem og seks slektsledd senere. De er spredd over det meste av USA, men det er mitt inntrykk, at de har et veldig godt familiesamhold. I det følgende vil jeg prøve å fortelle lidt om 'de store linjer' i familien.

* Min kontakt er Kathy S. Anderson, barnebarn av Inga S. Amundson. Hun har også sendt mig bilder og slektstrær for Johan og Tildas etterkommere.
Kathy: Thanks a lot for providing all the valuable information to me. I am deeply grateful!

Gunder Matheson House 1885

Gunder Matheson House 1885

Det er ikke så usedvanlig, at ens navn blir 'amerikanisert' når man bosetter seg i USA. Så også med Johan, der fikk navnet John Amundson. Han ble den 1. januar 1896 gift med Tilda M. Matheson. Hun var født den 22. desember 1875 i Milford, Dickinson County, Iowa, og altså et par år ældre enn Johan. Hennes foreldre var Gunder Matheson (1838-1926) og Serine Larsson (1847-1925), begge født i Norge, og dermed av innvandrere. Det er opplyst, at Gunder kom fra Haugesund, eller 'øst for Haugesund'. Et mer presist sted er ikke funnet ennå.

Gunder var kommet til Amerika tidlig på 1860-tallet og deltok i kamper med indianerne de første årene, og deltok også senere i den amerikanske borgerkrigen. Han overtok en 200 acres farm fra en nybygger, som ikke turde fortsette på stedet på grunn av indianerne. Farmen lå sydvest for Milford og åtte miles syd for West Okoboji Lakes. Etter å ha bodd i en liten tømmerhytt de første årene bygde han i 1885 et flott, stort hus, som Johan senere bygde videre på da han overtok farmen.

Johan og Tilda fikk i alt ti barn, alle født på farmen Morningside i nærheten av Milford. De ni vokste opp:

- Geno Ansten (1897-1975)
- Inga Serena (1899-1987)
- Justin Titus (1901-1999)
- Isabel Beatrice Yule (1903-1980)
- Alton Daniel (Doc) (1906-1995)
- Tilda Helena Rose (1908-1996)
- Harold Vaughn (1910-1975)
- Roald (Rod) (1913-1991)
- Joyce Tileen (1915-1915)
- John jr. (1919-2011)

                              Familiebilde tatt 1914

Familiebilde tatt 1914

Johans nekrolog 1921 (klikk på bildet for å forstørre)

Johans nekrolog 1921 (klikk på bildet for å forstørre)

Johan ble ikke så gammel i USA, men han hadde et interessant liv, og var en respektert borger. Vi har funnet mange interessante opplysninger i den nekrolog som sto i avisen da han døde den 14. februar 1921, 48 år gammel. Han måtte gi tapt for en mavekreft han hatt slitt med i en del år. Han var innrullert for å delta i første verdenskrig, men deltok sannsynligvis ikke, bl.a. på grunn av helseproblemene.

Han var ellers aktivt opptatt av mange forskjellige ting i lokalsamfunnet, og i nekrologen leser vi, at han også assisterte i Merriot drugstore helt opp til uken før han døde. Nå forstår vi bedre hvorfor vi har et bilde på veggen i huset vårt på Espevær, hvor han står bak disken i et apotek.

Vi leser også, at han var aktiv i den norske kirken og andre organisasjoner i det som ble kaldt Okoboji township, hvor Milford ligger. Johan var også en habil snekker, og laget altertavlen og døpefonten til kirken. I folketellingen for 1900 finner vi, at i hans hushold var det to 'servants', den ene Julia Størksen, 17 år, født i Norge, og den andre, Carl Matheson, 22 år, født i Iowa. I nekrologen er det nevnt, at Johan var født i Espevær. Julia Størksen kom også derfra, og Johan og hennes mor, Helene, var faktisk søskenbarn.

Okoboji var det 'township' hvor Johan og hans familie bodde. Det antyder, at stedet, som stort sett alle steder hvor nybyggerne bosatte seg, var tidligere indiansk territorium. Derfor undrer det kanskje ikke, at gravstedet hvor Johan og Tilda er stedt til hvile har det lidt spesielle navnet Little Sioux Lutheran Cemetery. Deres solide gravsten kan ses på nettstedet Find A Grave.

Tilda var to år yngre enn Johan da han døde, og dermed kun 46 år. Hun giftet seg ikke senere, men de første årene hadde hun jo alle barna å se til. I minneordene etter Johan står det, at de i alt hadde 10 barn men, at det ene døde som liten. I folketellingen for 1920 ser vi at alle bodde hjemme. Da faren døde var den nest yngste, Roald, 7 år, og John jr. kun 1½ år. Tilda var, som Johan, høyt respektert i lokalsamfunnet, hvor hun ble hele 96 år gammel. I minneordene ved hennes død er alle barna nevnt, samt stedet hvor de var bosatt på det tidspunkt i 1972. Det nevnes også, at hun hadde mange både barnebarn og oldebarn.

Geno Ansten var den eldste sønn, født 1. februar 1897 i Okoboji, Iowa. Han bodde hjemme helt til 1928, da han 31 år gammel ble gift med Lulu Rose Slack (1896-1990). De bodde i Oakland, California, hvor de begge er registrert som 'solicitors', som har noe å gjøre med jura. Lulu var også født i Iowa, men hadde fartet litt rundt, og hadde vært gift tidligere, i Nebraska. Hun hadde fra det første ekteskapet to døtre, den ene født i Nebraska, den andre i Idaho. Det ser ikke ut til Geno og Lulu fikk noen barn, og ekteskapet varte heller ikke så lenge.

Både Geno og Lulu ble gift igjen. Geno ble gift med Catherine Whipple (1908-1999) da han bodde i Nebraska. Begge flyttet senere til Yuma, Arizona, hvor han var ansatt i US Dept. of Fish and Wildlife. Han ble innrullert til å gjøre tjeneste både under første og annen verdenskrig, og er senere registrert som Veteran of WW1. Geno hadde ingen barn. Han døde den 19. november 1975 i Arizona, 78 år gammel.

Inga Serena var den eldste datter, født den 15. oktober 1899. Hun ble gift med Cecil Monroe Speer (1900-1983) i 1919. Ved folketellingen 1925 bor hun med mann og barn i samme område som foreldrene (Dickinson county, Iowa). Hun har da fått to døtre, Joyce Ilene i 1921 og June Elizabeth i 1923. Ved folketellingen 1930 er de flyttet til Lake Sarah, Murray county, Minnesota, og Cecil er registrert som 'farmer'.

Oppholdet her ble ikke så langvarigt. I 1934 ble hun skilt fra Cecil og flyttet med barna og den yngste broren, John, jr. East Prineville, Crook county, Oregon. Inga drev her sin egen bedrift, og i folketellingen 1940 er hun 'owner og manager' og driver med 'laundry', som jo er vaskeri. Joyce er stenograf og John jr. arbeider på en bensinstasjon. Her var allerede flere av søsknene også bosatt.

Ingas døtre er tidlig på 40-tallet ved å være 'giftemodne', og June gifter seg i 1943 med James Gerry Stearns (1922-2003), som er født i Oregon. De flytter til Tulelake, California, hvor James dyrker korn og praktiserer flyvning. De fikk tre nålevende barn. June døde den 25. mai 1984, og ligger begravet på Juniper Haven Cemetery, Crook county, Oregon (https://www.findagrave.com/memorial/31469191/june-e.-stearns)

Joyce ble gift i 1944 med Eugene Paul Glenn (1921-1963) og bosatte seg i Portland, Oregon. De har to nålevende barn og flere barnebarn. Joyce døde den 7. november 1981.

Etter at Inga var skilt giftet hun seg igjen i Oregon i 1940 med Harold LaVerne Hobbs (1886-1955). Når man leser nekrologen for Tilda (se ovenfor) opplyses det, at Inga bor i Sacramento, California, og det er sikkert riktig, men de har nok hatt fortsatt forbindelse til Oregon, for de er begge gravlagt på samme kirkegård som datteren June. Inga døde den 2. oktober 1987 (https://www.findagrave.com/memorial/31533125/inga-serena-hobbs)

Justin Titus ble født den 23. februar 1901. Han flyttet til Oregon ca. 1920, hvor han ble gift med Nedra Bernice Hammer (1907-1974) i 1924 i byen Bend. Nedra var fra Superior i Wisconsin. De fikk en sønn og tre døtre, og har nå både barnebarn og oldebarn flere steder i USA. En av døtrene, Lorna Diane, ble født den 11. juni 1933 i Prineville, hvor familien bodde på det tidspunkt. Hun ble gift i Santa Clara, California, i 1958 og fikk to barn, senere også barnebarn. Lorna døde den 7. juli 2000 i Roseville, California.

I folketellingen for 1930 opplyses det, at Justin bor i Bend, Oregon, og arbeidet som 'Clerk og salesman' i en 'Grocery Store'. I 1940 er han bosatt i Prineville, hvor han er 'operator' ved en bensinstasjon. Andre opplysninger forteller, at han senere flyttet til California, hvor han på et tidspunkt ble skilt fra Nedra, og giftet seg igjen med Alfreida Maude England-Beaton (1906-2001). Hun var fra Nova Scotia i Canada, og de ble gift i 1966 i Bell Gardens, California.

Men Justins ferd gikk videre til Yuma, Arizona, hvor broren Geno også bodde. Som opplyst ovenfor døde Geno i 1975, men Justin levde helt til 3. januar 1999, i den høye alder av 97 år. Til en av sammenkomstene familien hadde ble det samlet inn historier og fortellinger fra familiemedlemmene. Den mest omfattende beskrivelse av familiehistorien kom Justin med i en alder av 86 år. Jeg tillater meg å vedhefte en pdf verson som kan downloades. Her nevnes også litt om bakgrunnen på Espevær, hvor alt kanskje ikke er helt korrekt, men sånn er det husket av en av etterkommerne. Fornøyelig lesning!

Justin's family history

Isabel Beatrice Yule ble født den 26. desember 1903. I sin historiefortelling sier Justin at hun fikk mellomnavnet Yule fordi hun ble født i julen. I motsetning til flere av søsknene, som flyttet til Oregon, ble Isabel boende i Iowa, hvor hun i 1925 ble gift med Arthur Francis Smith (1891-1967), også fra Iowa. Han var utdannet lege, og hadde sin egen praksis, først i Milford, og senere i Manning, Iowa. De fikk to barn, Francis Arden (1926-1998) og Zita Rose (1930-2007).

Vi vet ikke så mye om Francis Arden, men Zita Rose ble gift med Patrick Joseph Sullivan (1929-2012) født i Sioux City, Iowa. De fikk en datter og senere to barnebarn. Familien flyttet til Sioux Falls, South Dakota. Isabel levde til den 20. januar 1980, hvor hun døde i en alder av 76 år.

Alton Daniel (Doc) ble født den 25. mai 1906. Tilnavnet Doc fikk han etter sigende tidlig, og det må ha vært fordi han så så 'klok' ut. På familiebildet, hvor han kun er 8 år, og med briller på, ser han også ut som en som er 'boklig' interessert. Navnet fulgte ham hele livet, og i mange tilfelle er han kun omtalt som Doc Amundson. Man får intrykk av, at han har vært en farverik person når man leser hans livshistorie. Den omfatter både ham selv og flere i familien. Det er en veldig god historie, som er trykt i Crook County Historical Society Book i 1981, men desverre er den underlagt copyright, så den kan ikke gjengis i sin helhet. Men noe av innholdet kan gjenfortelles.

I 1929 kom Doc til Oregon, hvor han startet med å arbeide i fiskeoppdrett, hvor broren Geno var manager. Justin bodde også i Oregon på det tidspunkt, hvor han arbeidet for skogforvaltningen. Ved en kort tur tilbake til Iowa møtte Doc sin tilkommende hustru, Dora Deane F. Randolph (1908-2011) fra Ankeny, Iowa. De ble gift i 1930, samme dag som søsteren Rose giftet seg, så det ble dobbeltbryllup! Doras forfedre kom fra England på skipet 'Speedwell', et søsterskip til Mayflower.

Da Docs søster Inga kom til Oregon i 1937 ble de enige om å kjøpe en vaskerivirksomhet som var til salg i Prineville. Bedriften ble utbygget og fikk nye lokaler. Senere, da Inga ble gift med Harold Hobbs, kjøpte Doc søsteren ut, og drev virksomheten 'Doc's Dry Cleaners' helt frem til 1976, da han gikk på pensjon.

Men mye hadde skjedd i mellomtiden. Doc var en aktiv mann i forretningslivet i lokalsamfunnet, og var bl.a. både brannmann og ambulansesjåfør! Under annen verdenskrig var han aktiv i stillehavskrigen, hvor han i 1943 tjenestegjorde i de skåkalde 'Seabees' (sjøfly) og var på Iwo Jima til oktober 1945. Dora, som var utdannet lærer, arbeidet på postkontoret i Portland under krigen. Da Doc kom tilbake kunne de gjenoppta familielivet, og deres to barn ble født i 1946 og 1948. Senere ble det også barnebarn og oldebarn.

Doc døde i en alder av 88 år den 9. mai 1995. Dora levde videre og flyttet til Sandpoint, Idaho. Der oppnådde hun den høye alder av 102 år!

Tilda Helena Rose ble født den 14. desember 1908. I familien ble hun altid kaldt Rose. Etter endt skolegang ved Okoboji Consolidated School begyndte hun å arbeide i Wilmett, Illinois, hvor hun mødte sin tilkommende ektemann James (Jim) Bruce (1904-1979). Jim kom også som innvandrer fra Europa, og var født i Bøhmen (senere Tjekkia). Som det er beskrevet ovenfor, ble Rose og Jim gift samme dag og sted som Doc og Deane. Dagen var den 18. september 1930, og stedet var Lutheran Parsonage i Wimdom, Minnesota.

Rose og Jim bosatte seg først i Chicago, hvor Jim var butikksansatt, men flyttet senere til en gård i Battle Creek, Michigan, hvor de bodde under 2. verdenskrig. Efter et senere opphold i Ontario, California flyttet de til Prineville, hvor Doc hadde formidlet en jobb for Jim. De kom så til å bo på stedet hvor så mange i familien bodde. Deres to døtre ble født i henholdsvis 1937 og 1943. Senere ble det mange både barnebarn og oldebarn, de fleste bosatt i Oregon.

Jim døde kun noen måneder før de kunne ha feiret gullbryllup, mens Rose levde videre til hun ble 87 år i 1996. Deres eldste datter skrev en mindeværdig tale om et sterkt familiesammenhold ved begivenheten "Celebration of Rose's Life" i Portland, Oregon i 1996.

Harold Vaughn ble født den 8. november 1910. Navnet er noen ganger skrevet Herold, men i familien er kun navnet Vaughn brukt. Han bodde hjemme i Dickinson, Iowa sammen med moren og de to yngre brødre Roald og John jr. til han ble gift med Vivian Sarah Laughlin (1905-1994) den 23. desember 1937. Opptegnelse i folketellinger tyder på, at de bodde i Iowa de første år etter at de ble gift, men flyttet så til Independence, Missouri, hvor de bodde resten av livet.

Vaughn var ansatt ved  Clark Manufacturing Co., og skriver i et brev til familien i april 1975 at han påtænker pensjon, men føler seg i fin form, og velger at arbeide noen år til. Bare en måned senere, den 2. mai 1975 dør han, kun 64 år gammel. Vivian gifter seg igjen i 1982 og lever sammen med sin nye ektemann til hun blir 88 år i 1994. Vaughn og Vivian fikk to barn i henholdsvis 1939 og 1943, og senere barnebarn.

Roald (Rod) ble født den 29. januar 1913, og har et relativt velbeskrevet livsforløp. Det var vanskelige tider da han var ferdig med grunnskolen, så han kunne ikke starte de studier han så gerne ville før han noen år hadde arbeidet og tjent nok til å begynne på universitetet. Han fikk sin bachelor-grad i 1941 i 'wildlife management'. Han hadde alltid hatt en stor interesse for dyr og natur, og hans første jobb var som biolog hos Nebraska Game, Forestation and Parks Commission. Hans interesse for dyr gjorde at han i 1943 ble innrullert i en hundepatrulje i Nordafrika, men etter krigen vendte han tilbake til Nebraska.

I 1948 ble han hyret til en jobb i Raleigh, Nord Carolina, hvor han skulle oppbygge en ny division for jakt og fiske i North Carolina Wildlife Resources Commission. Her ble han resten av livet i en meget aktiv karriere med undervisning og arbeide for det offentlige. Formidling var hans store interesse og han deltok både i radio- og TV-programmer, samt som redaktør og skribent for det magasin hans arbeidsplass utgav.

Rod ble gift med Helen Witmer (1911-2003) den 4. juni 1938 i Tipton, Iowa. De fikk en sønn, David Allen, den 10. oktober 1950. Desværre døde han allerede i 1986, kort tid før han fyldte 36 år. De fikk ikke andre barn. Roald døde den 14. januar 1991, 77 år gammel. Nedenfor vedheftes en artikkel hvor noe av hans livsforløp beskrives.

Roald Amundson and his life

Interview med Roald Amundson og beskrivelse av hans livsforløp.

John jr. ble født den 10. oktober 1919, som den siste i søskenflokken. Det var også født en datter, Joyce Tileen i 1915, men hun døde før hun ble et år gammel. Som vi har sett i beskrivelsen for Harold bodde John hjemme sammen med de yngste brødre til sidst på 30-tallet. Han ble gift med Agnes Jesse Williams (1918-1978) den 10. juli 1941 og bosatte seg i Oregon. De fikk to barn, henholdsvis 1942 og 1946.

Den eldste, sønnen John Rodney, blev gift i 1962 med Beverly Ann Kelsey (1943-2009). De bosatte seg i det sydlige California og fikk tre sønner der, men ble så skilt ca. 1975. John Rodney var gift to ganger senere, og døde i 2010 da han var bosatt i Washington.

John jr, og Agnes flyttet til Arizona og senere også til det sydlige California, hvor de begge steder arbeidet for kirken, bl.a. i San Diego. John var prest, og grunnla flere menigheter, og i California også kirkegårder. Etter at Agnes døde i 1978 giftet John seg igjen i 1979 med Totsy Marguerite Hart (1920-2002).

Det sterke samholdet i Amundson-familien ble dokumentert i 1999, da det ble arrangeret et stort familietreff i Bend Oregon for å feire Johns 80 års fødselsdag. Etter at Totsy døde flyttet John til Sarasota, Florida, for å bo nærmere datteren og hennes familie. John døde 91 år gammel den 27. juli 2011.

Amund Amundsen, 1875-1908

Amund og Frida Amundsen

Amund og Frida Amundsen

I beskrivelsen for Johan er det nevnt, at Amund kom til USA i 1899, og ganske naturlig bosatte Amund seg tett på broren. Ved folketellingen i 1900, dvs. veldig kort tid etter hans ankomst er han registrert som bosatt hos Nels Matheson og familie. Nels var Tildas bror, og de bodde i samme township. Amund er oppført med yrke som 'watchrepairer', så mon ikke broren har fått ham ansatt samme sted hvor han selv arbeidet før han ble gift.

Det var åpenbart en stor skandinavisk 'koloni' i dette Dickinson township, for noen år senere ble det bryllup mellom Amund og Elfreda Agnethe Sæther. Hun kom til å bruke det kortere navnet Frida. Hennes familie kom også fra Norge. Frida var selv født i Kabelvåg, Nordland, den 22. november 1882, og kom til USA i 1893 sammen med foreldrene Peder Olsen Sæther (1847-1913) og Anna Margrethe Nilsen (1856-1940). Hennes storebror, Olaf Nikolai (1878-1950) var også med. Frida fikk flere søsken, og familien har mange etterkommere i USA, hvor etternavnet ble skrevet Sather.

Frida med barna Victor og Muriel

Frida med barna Victor og Muriel

Brylluppet sto i Milford, hvor familien også bodde de første årene. I 1906 ble sønnen Victor født,  og allerede i desember året etter ble datteren Muriel født. Desværre fikk ikke barna oppleve faren så lenge. Amund døde allerede den 8. september 1908 av tuberkulose. Stedet hvor han døde var Northfield, Minnesota, så vi må gå ut fra, at familien er flyttet dit kort tid før han døde.

Frida satt igjen alene med de to små barna, men flyttet så til sine foreldre og søsken, som i folketellingen 1910 er oppført på en adresse i Cuba township, Becker Co., Minnesota, hvor Fridas far er oppført som farmer, noe han også var i Iowa. Men Frida vil forsørge seg selv og barna, og i folketellingen for 1920 finner vi henne i samme byen som før, men nå som husholderske hos en eldre nordmann, men sammen med barna.

Etter som barna blir større flytter hun sammen med dem til byen Rockford, Winnebago Co., Illinois, hvor hun fortsatt arbeider som husholderske for forskjellige familier fra Skandinavia, noe vi kan se i folketellingene både for 1930 og 1940. Det ser ikke ut til, at hun ble gift igjen. Frida bodde i samme byen helt til hun døde 81 år gammel den 2. september 1964.

Victor F. Amundson kan vi følge sporadisk som bosatt i Rockford, hvor det ser ut til at han er butikksansatt, men opplysningene om ekteskap er veldig usikre, og jeg har ikke funnet hverken barn eller tidspunkt for hans død. Den siste opptegnelse i en adressebok er fra 1939, men etter dette stopper sporene.

Muriel har vi flere opptegnelser på. Hun ble gift med Nils Simonsen Askvik (1902-1991) i 1934. Han var født i Hosanger, Norge, og kom til USA med familien så sent som i 1921, hvor de bosatte seg i North Dakota. Muriel og Nils (Nels) var bosatt i Rockford, hvor de fikk både barn og barnebarn. Muriel døde 78 år gammel i 1986, og Nels levde til han ble 88 år i 1991. Jeg har kontakt til en slektning i Norge, som fortsatt bor på slektsgården i Hosanger, og som har god forbindelse til familien i USA, så det er mulig jeg kan skrive mer hvis jeg får bedre opplysninger senere.

Jeg har også forsøkt å kontakte andre slektninger i USA, men det ser ikke ut til, at de vet så mye om Amund, hvilket kan være forståelig, da barna var så små da han døde, så dermed har etterkommerne ikke noe klart erindringsbilde av ham. Johans familie kjenner heller ikke noe til Amund eller hans etterkommere.

Del siden