Carl Bernhard Thomassen 1866-1937

Børre Thomassens første barn ble døpt Carl Bernhard og er, så vidt vi vet, hans første sønn. Børre var da 23 år gammel. Carl Bernhard ble født den 4. mars, og døpt den 6. mai 1866. Hans mor het Anne Andreasdatter, f. 1840. Hun var på det tidspunkt allerede mor til et annet barn, Albert Martinsen, f. 1863. Senere fikk hun en datter, Augusta Olavesdatter, f. 1870. Disse opplysningene finner vi i folketellingen 1870 for Lillehammer kjøpstad. Anne bor da sammen med enkemannen, arbeidsmann Simen Olsen, f. 1808, men er fortsatt ugift. Når det gjelder barna hun har født, finner vi i kirkebøkene, at alle var 'uekte', dvs. hun hadde ikke vært gift med noen av fedrene (se link under navnene).

Så med Annes tre såkaldte 'leiermål', som det het den gang, var det nok best å bli gift i en fart hvis man skulle unngå strenge påtaler, og kanskje straff. Det lyktes også, og den 14. mars 1871 ble Anne gift med Simen Olsen i Lillehammer. Han var da 63 år gammel, og hun 31, så det var en viss aldersforskjell. Ved brylluppet er han også oppført som tidligere fanejunker.

Anne og Simen fikk sønnen Ole Vilhelm i 1872, mens de fortsatt bodde i Lillehammer, men ikke så lenge etterpå flyttet de til Tistedalen, et sted som nå er en del av Halden. På denne tiden var det stor utbygging av sagbruk- og tekstilindustri på dette stedet, og det var stort behov for arbeidsfolk, både menn og kvinner. I 1874 fikk Anne nok et barn, datteren Anne Sofie, men så døde Simen våren 1875 av lungebetennelse. Ved folketellingen som ble holdt senere samme året fremgår det, at Anne bor som enke alene sammen med alle barna, som her er oppført med etternavnet Simensen (eller Simensdatter). Det opplyses videre, at Anne er husmor, men forsørger seg ellers med "tenning av gadelygterne"! Det var sannsynligvis gasslykter som skulle tennes manuelt. For alle barna er det opplyst, at de forsørges av fattigvesenet.

Så Carl Bernhard har hatt forskjellige etternavn. Ved folketellingen 1870 er navnet Børresen brukt, og som vi har sett ved folketellingen for 1875 er det Simensen. Ved senere registreringer opptrer han med etternavnet Thomassen, som jo var Børres etternavn. Det kan være at Carl Bernhard ikke har hatt noe forhold til navnet Børre, og det er jo sannsynlig, at han aldri har sett faren, eller på noen måte hatt kontakt til ham. Børre reiste jo til Lofoten omtrent da Carl Bernhard ble født. Så vi må gå ut fra, at det har vært hans eget valg å bruke etternavnet Thomassen da han vokste opp.

Postkort fra Tistedalen 1900

Postkort fra Tistedalen 1900

Nå gikk det ikke så lenge fra Simen Olsen var død til Carl Bernhards mor, Anne Andreasdatter giftet seg igjen. Dette skjedde den 2. juni 1879 i Halden. Brudgommen var Nicolaj Edvard Andersen, f. 1852, og det var hans første ekteskap. Men de nådde ikke helt å gifte seg før de hadde fått barnet Peter Emil den 1. januar 1879, så det bemærkes i kirkeboken, hvor Anne står som enke med etternavnet Olsen, at hun tidligere har født tre uekte barn før sitt første ekteskap, og har to barn i ekteskapet. Hun bor på fattighuset i Tistedalen.

Men vi skal videre med Carl Bernhard. Han blir konfirmert den 3. oktober 1880 i Halden, og adressen er ikke Tistedalen, så det ser ut til, at han er kommet seg ut av fattiggården. Vi kan også se, at han fikk sin foreskrevne koppevaksine i 1868. Hva hans beskjeftigelse har vært i tiåret etter at han ble konfirmert vet vi ikke, men da han ble gift den 25. juli 1890 har han tittelen Tjener, og som bopel står 'Lilledal'. Bruden er Sara Marie Aronsen, f. 24. oktober 1857 i Nössemark, Ed, Sverige. Vi kan se, at det er sammenhold mellom søsknene, for ved vielsen er broren Albert en av forloverne.

Ved å søke litt i svenske husforhörslängder finner vi, at Sara er vokst opp i en søskenflokk med ikke mindre en 9 søsken på stedet Sparsnäs i Nössemark, Västra Götalands län. Foreldrene var Aron Jonasson og Maria Jönsdotter. Hun bodde hjemme til hun var 19 år, hvor hun en kort tid var tjenestepike på gården Sund, før hun sammen med broren Aron er registrert som utflyttede til Idd, Norge, den 10. november 1876. Nössemark ligger ikke så langt fra grensen til Norge, hvor Halden er rett på en andre siden. I kirkebøker og folketellinger sist på 18-tallet kan vi se, at mange reiste fra dette stedet til Norge, hvor det var arbeid å få. Vi går ut fra, at Sara også i Norge har vært tjenestepike, før hun ble gift med Carl Bernhard. I Sverige er hun oppført som Sara Maja, og senere 'fornorsket' til Sara Maria.

Carl Bernhard og Sara Marie nådde ikke riktig å gifte seg før det første barn kom til verden. Det var Olaf Waldemar, som ble født den 16. juni 1890, men det var nå ganske kort tid før brylluppet sto, så det må være tilgitt. Ved folketellingen året etter finner vi familien registrert på Tangen under Idd prestegjeld, hvor Carl Bernhard, som har etternavnet Simensen, er oppført med yrket 'plankebærer ved saugbrug', så vi er nok fortsatt i Tistedal.

Arbeidsstokken ved trelastbedriften i 1880-årene*

Arbeidsstokken ved trelastbedriften i 1880-årene*

Ved folketellingen 1891 finner vi også Carl Bernhards mor, Anne Andreasdatter og hennes nye mann, Nikolaj Edvard, nå med etternavnet Pedersen, da farens navn var Peder Andersen, og deres sønn Peter Emil. De bor også på Tangen, men på bostedet Løkkelid. På samme bosted finner vi også Annes eldste sønn, Albert, nå som gift mann med kone og en to år gammel sønn. Både Anna og Nikolaj arbeider med 'smedjebrug' (jernverk), mens Albert arbeider med saugbruk.

Den 28. januar 1897 kommer Sara og Carl Bernhards sønn Alf Torstein til verden, og bostedet er fortsatt Tangen. Året 1900 er det igjen folketelling, og vi finner familien på adressen Fagerheim, Idd kommune. Dessværre er personsedlene ikke scannet, så vi kan kun lese de transkriberte opplysninger. Carl Bernhard har fått en annen (bedre?) stilling, og står oppført med tittelen 'Kjører, vesentlig med props'. Sara Marie bærer kun navnet Marie, og er arbeiderkone. I tillegg til de to små guttene har de også boende Saras mor, Marie Jönsdatter. Hennes far, Aron døde i Sverige i 1896, så da er det nok naturlig, at enken er flyttet inn hos datteren i Norge. Det ser ut til, at de også har en ugift sliperiarbeider som losjerende.

Ved folketellingen 1900 finner vi Anne og Nikolaj sammen med sønnen Peter Emil på adressen Bækkefos i Idd herred. Nikolaj arbeider fortsatt som smed, og Peter Emil er kommet i arbeide ved jernbanen. I 1903 dør Nikolaj av tæring, kun 50 år gammel, og Anne flytter inn hos sønnen Albert, hvor vi ved folketellingen 1910 finner henne sammen med to av hans ugifte barn på en adresse i Søndre Tistedalen.

Ved folketellingen 1910 bor Carl Bernhard og Sara Marie på samme adresse som i 1900, og den eldste av guttene er også kommet i arbeide på sagbruket. Personsedlene er heller ikke her scannet, så vi kan ikke se detaljer for den enkelte. Men det ser ikke ut til å ha kommet flere barn til verden, hvilket ikke er så merkelig da Sara begynner å trekke på årene. I tllegg til Saras mor er det også kommet en Johannes Aronsen til, som sannsynligvis er en av Saras brødre.

Ti år senere, ved folketellingen 1920, kan vi berette, at Anne tilsynelatende bor alene sammen med Albert, hvor det som adresse kun angis rode 20, leilighet 02. Hun styrer huset for sin sønn, og er på fattighjelp. Albert utfører rengjøring ved sagbrukene. Anne er nå 80 år gammel, og Albert nærmer seg de 60, så ingen av dem er helt unge lenger.

Godt to år senere igjen er det slutt for Anne. Hun dør 82 år gammel den 14. april 1923. Dødsårsaken oppgis ganske enkelt som 'alderdom', noe som ikke var så usedvanlig. Et langt liv er slutt, for det meste på hva vi kunne kalle 'livets skyggeside', med mye motgang, men hver gang kommer hun opp igjen og kjemper seg videre. Hun hadde kanskje et flott udseende, og i hvert fall må hun ha vært sjarmerende. Hun fikk seks barn med fem forskjellige menn. Hun var gift med to av dem og overlevde dem begge. Så vi kan ikke se annet enn, at hun må ha vært en sterk kvinne! Målt med datidens målestokk ble hun sikkert nedgjort, kanskje mest av de geistlige. Alt det ville ha vært annerledes i dag, men hva slags menneske hun egentlig var får vi vel aldri vite. La oss leve i troen på, at hun har vært et godt menneske.

Men la oss føre historien om Carl Bernhard og Sara Marie videre. Ved folketellingen 1920 bor de stadig i Tangen leiegård, Fredheim, men det er kun den yngste sønn, Alf Torstein, som bor hjemme. Sara Marie får etthvert påvist Parkinsons sykdom, og dør den 27. august 1928, 68 år gammel. Da vi ikke har innsyn i folketellinger etter 1920, og det heller ikke er funnet lokale folketellinger i Østfold etter dette år må vi gå ut fra, at Carl Bernhard fortsatte sitt arbeide på sagbrukene til han ble pensjonert. Det er litt forskjellige opplysninger om dødsårsak i kirkebøkene da han dør, 71 år gammel på selveste julaften, 24. desember 1937, men sannsynligvis sviktet hjertet. Han er gravlagt på stedet Asak, i dag en del av Halden. 

*) Bilde hentet fra boken "Langs Tista: Mennesker og industrianlegg gjennom 100 år", men original fra Saugbruksforeningens billedarkiv, og vist i flere andre publikasjoner.

Olaf Waldemar Thomassen 1890-1972

I avsnittet ovenfor er Olaf Waldemars fødsel og dåp omtalt under beskrivelsen av livsforløpet til foreldrene Karl Bernhard og Sara Marie. Han ble konfirmert den 18. juni 1905 i Tistedalens kapell. Vi har ovenfor i folketellingen sett at han bodde hjemme i 1910, men hadde da kommet i arbeid på sagbrukene.

Tre år senere var det bryllup, og Olaf Waldemar ble viet den 10. mai 1913 til Anna Josefine Lager, f. 22. mars 1891 i Sverige. Da jo Olaf var født i 1890 var de nesten jevngamle. Og så varte det ikke lenge før barna kom:

- Yngvar, f. 19. april 1914
- Randi Victoria, f. 11. april 1915
- Karl Yngvar, f. 10. oktober 1917
- John Darwin, f. 16. desember 1923

Yngvar fikk dessverre ikke leve så lenge, han døde kun 1½ år gammel av meningitis den 9. desember 1915.

Ved folketellingen 1920 finner vi at familien bor på adressen Haug, eller Kokkehaug i Asak, og på samme adresse bor flere av Annas søsken, hvorav noen også er gift. Hovedpersonen i huset er Annas mor, Stina, som er enke etter faren Petter Erik Lager. og på hennes personseddel er det anført, at det er hun som eier huset de bor i. Ved å gå litt lenger tilbake i folketellingene finner vi at hele familien er innflyttet fra Sverige rett før århundreskiftet. Alle barna, på nær den yngste er født i Sverige. I alt ni barn, hvorav syv er i live i 1920. Men Stina dør ikke så lenge etter. I 1922 er hun 61 år, og det registreres at hun er død av åreforkalkning. Vi ser senere, at Olaf Waldemar også benytter Kokkehaug som etternavn.

Før vi går videre med den nyere historie kan det nevnes, at Karl Yngvar døde ugift, bare 18 år gammel den 21. april 1936.

Randi Victoria ble gift med bygningssnekker Henry Bech Hansen (f. 25. mars 1916) den 17. oktober 1942, og etter det vi kan finne bodde de tett på den øvrige familie. Vi har ikke funnet barn etter dette ekteparet, men finner at Henry døde den 29. april 1985 og Randi døde den 12. januar 2005 i en alder av 89 år. Gravminne for begge finnes på gravminnebasen hos Slekt og Data. De øvrige opplysninger er verifisert ved avisannonser, hvor det bl.a. opplyses, at de hadde sølvbryllup i 1967.

John Darwin ble gift med Marry (f. 14. juni 1922), begge var stort sett jevngamle, født og oppvokst i Tistedalen. John hadde arbeide ved Saugbruksforeningen, men døde kun 48 år gammel, den 15. mars 1972. Hans gravminne kan ses på Slekt og Datas hjemmeside for gravminner. Marry levde til hun var 85 år gammel, og døde den 28. juni 2007. John og Marry fikk to gutter. Opplysningene her er funnet ved omtaler i aviser, da det ikke er tilgang på offisielle dokumenter av så ny dato.

For å avrunde historien om Olaf Waldemar og Anna Josefine er det funnet, at Anna døde den 26. desember 1950, kun 59 år gammel, mens Olaf levde til han ble 83 år gammel, og døde den 25. januar 1974. I en avisomtale da Olaf fylte 70 år i 1960 kan vi lese, at han som ung gutt begynte sitt arbeide ved Tangen Dampsag & Høvleri i Tistedal. Han arbeidet der i mange år, og var i noen år også ansatt som offentlig trelastmåler. Han ble ansatt ved Saugbruksforeningen, hvor han først arbeidet ved tresliperiet i Tistedal og senere i renseriet på Kaken. For sin innsats fikk han Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Alf Thorstein Thomassen 1897-1978

Som for Olaf, er også Alf Thorsteins fødsel omtalt i avsnittet om foreldrene Carl Bernhard og Sara Marie. Fornavnet ble skrevet Torstein ved dåpen, men senere brukte han selv navnet Thorstein, noe jeg også har brukt i overskriften her. Det ble også fotalt, at Thorstein fortsatt bodde sammen med foreldrene ved folketellingen 1920. Her kan vi legge til, at han ble konfirmert den 12. mai 1912.

Thorsteins yrke var, som så mange i familien, sagbruksarbeider, eller da ansettelsen var ved saugbrugsforeningen, også kalt saugbruksarbeider. Han ble den 12. juli 1924 gift med den to år yngre Margit Katrine Svendsen, f. 13. desember 1899. Det kan knyttes en bemerkning til hennes innførsel i dåpsboken, hvor farens navn er angitt som Anders Ludvig Olsen, Skandsen, hvor det siste synes å være et stedsnavn, men i kirkeboken for vielsen er etternavnet ganske tydelig Svendsen.

Thorstein og Margit fikk sønnen Asbjørn den 7. mai 1926. Han ble gift med Anne-Lise (f. 22. januar 1929). Disse fikk igjen to barn, som ble Thorstein og Margits barnebarn. Asbjørn døde den 1. februar 1995, og Anne-Lise den 29. mars 2013. Asbjørns gravminne kan ses på Slekt og Datas hjemmeside for gravminner.

Fortellingen om Thorstein og Margit kan avrundes med, at Thorstein døde 81 år gammel den 8. juni 1978, og Margit døde 78 år gammel den 22. august 1978. De døde altså med kun godt to måneders mellemrum.

Som for opplysningene i det foregående avsnittet, er det meste av det som er skrevet her funnet i aviser, og det har ikke vært mulig å verifisere de nyeste data på grunn av manglende innsyn i offentlige dokumenter fordi det er for nytt. Nå kunne det derfor være interessant å få kontakt med nålevende etterkommere, som jeg har gjort det med andre familiegrener, så det kunne skrives mere om familiene og det kunne kanskje også vært mulig å få noen bilder.

Del siden